古別離

欲別牽郎衣,
郎今到何處。
不恨歸來遲,
莫向臨邛去。

 

Cổ biệt ly

Dục biệt khiên lang y,
Lang kim đáo hà xứ.
Bất hận quy lai trì,
Mạc hướng Lâm Cùng khứ.

 

Dịch nghĩa

Sắp chia tay, níu áo chàng,
(Hỏi) chàng giờ đi đến nơi nào.
Em không giận anh về muộn,
(Chỉ xin chàng) đừng đi đến đất Lâm Cùng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Sơ Nguyệt

Tiễn đưa thiếp níu áo chàng
Hỏi lang quân sẽ đi về nơi nao
Chậm về không trách vì sao
Chỉ xin chàng tránh đừng nơi Lâm Cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sắp đi, em níu áo chàng,
Em xin được hỏi là chàng tới đâu?
Chậm về, em chẳng buồn rầu,
Chỉ xin đừng tới xóm lầu Lâm Cùng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chia tay níu áo dặn dò chàng
Chàng có đi đâu mọi ngả đàng
Thiếp chẳng giận hờn về trễ muộn
Chỉ xin đừng có ghé Lâm Cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sắp đi thiếp níu áo chàng
Chàng nay chẳng biết dặm trường đến đâu
Muộn về thiếp chẳng hận đâu
Lâm Cùng chốn ấy nhớ điều đừng đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sắp đi, níu áo hỏi
Nay, chơi đâu hỡi chàng?
Không giận ngày về muộn
Mong đừng tới Lâm Cùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Chàng đi lôi áo hỏi
Đi đến những nơi chi
Chẳng giận chàng về chậm
Lâm Cùng chớ có đi


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chia tay níu áo hỏi
Đi đến đâu hỡi chàng?
Không giận việc về muộn
Chỉ đừng ghé Lâm Ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Muốn đi lôi áo chồng ta,
Hỏi xem chồng lại la đà nơi nao?
Về khuya ta chẳng rẫy sao,
Lâm Cùng chớ có sa vào mà chơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phụng Hà

Theo các tự điển thì chữ 邛 có phiên âm là "Ngang". Các sách như
Đường Thi ,Trần Trọng Kim tuyển dịch, ... cũng ghi như vậy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

cùng/ngang

Chữ 邛 trong Khang Hy từ điển chỉ ghi duy nhất âm "cừ dung thiết" -> cùng, và nói là huyện Lâm Cùng ở đất Thục, kèm theo cả tích Tư Mã Tương Như. Có thể các sách kia phiên âm nhầm với chữ ngang 卭.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]