離思

氣盡前溪舞,
心酸子夜歌。
峽雲尋不得,
溝水欲如何。
朔雁傳書絕,
湘篁染淚多。
無由見顏色,
還自托微波.

 

Ly tứ

Khí tận Tiền khê vũ,
Tâm toan Tý dạ ca.
Giáp vân tầm bất đắc,
Câu thuỷ dục như hà.
Sóc nhạn truyền thư tuyệt,
Tương hoàng nhiễm lệ đa.
Vô do kiến nhan sắc,
Hoàn tự thác vi ba.

 

Dịch nghĩa

Hơi tàn trong điệu múa Tiền khê,
Lòng chua xót hát khúc ca Tý dạ.
Chẳng tìm được làn mây non Giáp,
Dòng nước ngược xuôi như có ý gì.
Nhạn bắc truyền thư nào thấy bóng,
Trúc sông Tương thấm đẫm lệ người.
Chẳng có duyên gặp gỡ dung nhan,
Đành nhờ con sóng nhỏ chở nỗi niềm.


Bài này được tác giả làm vào khoảng năm thứ hai niên hiệu Đại Trung (848).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Hơi tàn điệu múa Tiền khê,
Khúc ca Tý dạ lòng tê tái lòng.
Tìm mây non Giáp hoài công,
Ngược xuôi con nước đôi dòng trêu ngươi?
Tin thư nhạn bắc xa vời,
Trúc sông Tương dẫm lệ người chứa chan.
Vô duyên gặp gỡ dung nhan,
Tâm tư xin gởi sóng ngàn mang đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hơi tàn trong Tiền khê điệu múa
Lòng xót xa Tử dạ khúc ca
Mây non Giáp chẳng tìm ra
Nước dòng xuôi ngược như là băn khuăn
Nhạn mang thư không tin miền bắc
Trúc sông Tương lệ khóc còn in
Chẳng duyên gặp lại dung nhan
Thôi đành gửi sóng nỗi niềm cuốn đi.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hơi tàn trong điệu múa Tiền khê,
Tý dạ khúc ca lòng tái tê.
Chẳng được làn mây non núi Giáp,
Ý gì dòng nước ngược xuôi về.
Truyền thư nhạn bắc nào đâu bóng,
Trúc thấm sông Tương đẫm lệ thề.
Gặp gỡ dung nhan duyên chẳng có,
Đành nhờ con sóng chở lời mê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời