Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)
Tạo ngày 29/11/2006 18:33 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 06/06/2008 13:26 bởi Vanachi
Ông Thụ 翁綬, năm sinh mất không rõ, ước sống khoảng trước sau năm 877 vào đời vua Đường Hy Tông. Thơ ông đa phần là thơ cận thể. Năm Hàm Thông thứ 6 (865) đỗ tiến sĩ, không thật nổi danh, sự nghiệp về sau không rõ. Toàn Đường thi còn chép 8 bài thơ của ông.