古別離其二

老母別愛子,
少妻送征郎。
血流既四面,
乃亦斷二腸。
不愁寒無衣,
不怕饑無糧。
惟恐征戰不還鄉,
母化為鬼妻為孀。

 

Cổ biệt ly kỳ 2

Lão mẫu biệt ái tử,
Thiếu thê tống chinh lang.
Huyết lưu ký tứ diện,
Nãi diệc đoạn nhị tràng.
Bất sầu hàn vô y,
Bất phạ cơ vô lương.
Duy khủng chinh chiến bất hoàn hương,
Mẫu tác vi quỷ thê vi sương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mẹ già xa cách con cưng
Vợ đưa chồng trẻ lên đường chiến tranh
Huyết lưu bốn phía chung quanh
Lòng chàng cũng đã tan tành như em
Không buồn, lạnh thiếu áo len
Không lo vì đói thiếu cơm thiếu quà
Chiến chinh ai trở về nhà ?
Vợ thì góa bụa mẹ già còn đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đưa con yêu mẹ già tiễn biệt
Vợ tiễn chồng binh nghiệp phương xa
Bốn bên huyết lệ chan hoà
Còn làm ruột đứt xót xa hai người
Lạnh không sầu tàn phai áo ấm
Đói không màng cơm tấm ăn no
Chỉ lo chinh chiến không về
Vợ thành goá phụ, mẹ ra ma rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời