折柳枝

傷見路邊楊柳春,
一重折盡一重新。
今年還折去年處,
不送去年離別人。

 

Chiết liễu chi

Thương kiến lộ biên dương liễu xuân,
Nhất trùng chiết tận nhất trùng tân.
Kim niên hoàn chiết khứ niên xứ,
Bất tống khứ niên ly biệt nhân.

 

Dịch nghĩa

Thương cho những cây liễu bên đường vào mùa xuân,
Cây thì bị bẻ trụi hết, cây thì vừa ra cành mới.
Năm nay lại bẻ cành cây liễu năm ngoái,
Nhưng không phải tiễn người năm ngoái.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Đau thấy bên đường dương liễu xuân
Một lần bẻ hết, một xanh rì
Năm nay lại bẻ nơi năm trước
Không tiễn người năm trước biệt ly


Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu ngày xuân bên đường thật tội
Cây trụi trơ cây mới cành ra
Năm nay bẻ liễu năm qua
Nhưng người ta tiễn không là người xưa

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Thương cho liễu rủ biếc xanh
Cây thì bẻ trụi, cây cành mới ra
Năm nay bẻ liễu năm qua
Nhưng không phải tiễn người xa năm rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời