折楊柳其一

枝枝交影鎖長門,
嫩色曾沾雨露恩。
鳳輦不來春欲盡,
空留鶯語到黃昏。

 

Chiết dương liễu kỳ 1

Chi chi giao ảnh toả Trường Môn,
Nộn sắc tằng triêm vũ lộ ân.
Phụng liễn bất lai xuân dục tận,
Không lưu oanh ngữ đáo hoàng hôn.

 

Dịch nghĩa

Những cành liễu (chỉ các cung nữ) phủ kín cung Trường Môn,
Lúc còn tươi trẻ từng được hưởng ơn mưa móc (ơn vua).
Xe phượng (xe chở vua) không đến, xuân sắc gần tàn phai,
Chiều đến, chỉ còn tiếng chim oanh trên không trung.


Có nơi chép bài này của Vương Trinh Bạch 王貞白.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chằng chịt Trường Môn rợp bóng cây,
Nhuần ơn mưa móc vẻ thơ ngây.
Xe vua chẳng tới xuân hồ hết,
Oanh gọi hoàng hôn tiếng vọng đầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú

Phủ kín Trường Môn liễu thắm màu,
Nét thơ xưa đã thấm ơn sâu.
Xuân gần tàn úa, không xe phượng,
Vẳng tiếng chim oanh giọng nhuốm sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Cung phi như liễu Trường Môn,
Còn xuân còn được hưởng ơn mặt rồng.
Sắc tàn xe phượng ngóng trông,
Chỉ nghe chim hót trên không báo chiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Phủ Trường Môn cành cành rợp bóng
Dáng non tơ mưa móc thấm nhuần
Xe vua không đến, cuối xuân
Chỉ còn oanh hót tận cùng hoàng hôn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bóng toả Trường Môn chi chít cành,
Móc mưa ơn thấm thuở mầm xanh.
Xe vua chẳng đến xuân đà hết,
Chiều tối chỉ còn rộn tiếng oanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trường Môn, cành liễu phủ dầy,
Thơ ngây từng thấm nhuần đầy móc mưa.
Xuân tàn, xe phượng, vẫn chờ,
Chim oanh còn hót đến vừa hoàng hôn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trường Môn phủ kín liễu xanh
Thơ ngây đã hưởng ân lành vua ban
Nay xe không tới, xuân tàn
Trên không oanh báo chiều vàng quạnh hiu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cành cành bện ảnh khắp Trường Môn
Mưa móc sủng ân đẫm sắc non
Xe phượng không qua xuân sắp hết
Chỉ còn oanh hót tới hoàng hôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời