Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Chiết dương liễu hành

15.00
Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Phi
1 trả lời, 5562 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/02/2014 21:02

Chiết dương liễu kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Đoàn Thành Thức
8 trả lời, 3204 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/06/2007 03:34

Chiết liễu chi

25.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Thi Kiên Ngô
3 trả lời, 3817 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/06/2009 20:06

Dương liễu chi từ

Trung Quốc » Vãn Đường » Hàn Tông
5 trả lời, 1869 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2014 09:25

Đề Tình Tận kiều

Trung Quốc » Trung Đường » Ung Đào
4 trả lời, 2759 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/09/2007 16:17

Đông đình liễu

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
4 trả lời, 3489 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/03/2014 13:22

Liễu

Trung Quốc » Vãn Đường » Hàn Tông
3 trả lời, 2357 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/01/2007 19:57

Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
9 trả lời, 3416 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/11/2006 18:55

Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
11 trả lời, 3566 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/11/2006 18:56

Tống nhân bắc hành

15.00
Việt Nam » Trần » Nguyễn Ức
4 trả lời, 2914 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2006 04:41

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: bẻ liễu