離亭賦得折楊柳其二

含煙惹霧每依依,
萬緒千條拂落暉。
為報行人休盡折,
半留相送半迎歸。

 

Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 2

Hàm yên nhạ vụ mỗi y y,
Vạn tự thiên điều phất lạc huy.
Vị báo hành nhân hưu tận chiết,
Bán lưu tương tống bán nghênh quy.

 

Dịch nghĩa

Sắc liễu xanh rờn như ngậm khói sương,
Liễu rủ muôn hàng phơ phất quét bóng tà huy rơi.
Xin nhắn người đi đường đừng ngắt hết liễu,
Nửa dành cho ngày đưa tiễn, nửa cho ngày đón người trở về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngậm sương đón móc cũng từng
Nắng chiều phe phẩy tơ chùng cành xanh
Người ơi bẻ hết sao đành
Tặng đi một nửa, nửa nghênh người về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ngậm khói hoà sương mỗi một bề,
Nghìn nhành vạn mối bóng chiều lê.
Hành nhân, xin báo dừng tay bẻ,
Nửa tiễn người đi, nửa đón về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Khói ngậm sương pha biêng biếc tươi,
Ngàn muôn hàng tóc quét chiều rơi.
Hành nhân xin chớ trơ cây ngắt,
Dành nửa đưa nhau nửa đón người.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sương khói pha thân vẻ biếc rì,
Muôn hàng tóc xoã phất tà huy.
Gởi lời biệt khách nương tay hái,
Nửa để đưa nhau nửa đón về.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Sắc liễu xanh rờn ngậm khói sương,
Như ngàn tơ quét bóng chiều buông.
Người đi bẻ liễu xin chừa lại,
Nửa đón mừng nhau nửa tiễn đường.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Liễu xanh dường ngậm khói sương,
Ngàn sợi tơ quét tà dương xuống dần.
Người đi chớ ngắt trơ cành,
Nửa chờ nghênh đón, nửa dành tiễn nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong khói sương liễu dương vẫn đẹp
Rủ muôn tơ chạm khách bộ hành
Xin đừng bẻ hết mọi cành
Nửa cho ly biệt, nửa nghênh người về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rờn xanh sắc liễu pha màu khói
Tơ liễu muôn hàng quét nắng phai
Xin nhắn người đi đừng bẻ hết
Nửa dành đưa tiễn nửa chờ ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mềm thân mỗi độ lồng sương khói
Vạn mối tơ buông quét nắng tà
Nhắn khách qua đường đừng bẻ trọi
Nửa mừng về lại, nửa đưa xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sắc liễu xanh rờn ngậm khói sương,
Phất phơ liễu rủ quét tà dương.
Người đi đừng bẻ bao cành liễu,
Dành nửa ngày về, nửa tiễn đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối