Dưới đây là các bài dịch của Lam Điền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt dạ trùng ký Tống Hoa Dương tỷ muội (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Trộm đào, hái thuốc khó như nhau,
Ai nhốt trăng nơi chục nóc lầu.
Giá được ba nàng đêm ngắm cảnh,
Lầu vàng chứ phải cấm cung đâu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thất nguyệt nhị thập cửu nhật Sùng Nhượng trạch yến tác (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Mưa sương ao trước phủ giăng đầy,
Ngàn trúc buồn trong gió lắt lay.
Mấy nổi chuyện đời tan hợp lắm,
Sen hồng sao cũng tả tơi bay?
Đèn nhìn giấc mộng quê dằng dặc,
Rượu ngấm đời lưu lạc bấy chầy.
Chẳng lẽ bạc đầu còn lận đận,
Tung Dương tùng tuyết hẹn mai đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Ký Bùi Hành (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Đất biệt ly xơ xác,
Sao về một mình anh?
Thu sang vì lá úa,
Mưa nào chán rêu xanh.
Chỉ gầy thân Thẩm Ước,
Phan Nhân há tài lanh.
Tình xa khôn gửi hết,
Lòng như tro lạnh tanh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mạn thành ngũ chương kỳ 3 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Sinh trai xưa có Tôn chinh lỗ,
Nay gả con Vương tướng vắng rồi.
Thử hỏi một đời đèn sách ấy,
Sao bằng cờ lọng định ba nơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mạn thành ngũ chương kỳ 1 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Thẩm, Tống lời thơ như phá cách,
Vương, Dương hạ bút mọi người khen.
Đương thời ta cũng noi theo học,
Nay xét chỉ là thể đối quen.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

U cư đông mộ (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Ngày tàn thân tiều tuỵ,
Vườn hoang vắng cô liêu.
Tuyết rơi gà sớm sợ,
Hồ băng cò giỡn nhiều.
Sớm chiều qua chớp mắt,
Năm vơi sức giảm đều.
Chí khuông phò giúp nước,
Thoả lòng ta bao nhiêu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lãm cổ (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Thái bình chớ cậy thành ngon,
Xưa nay mọi chuyện mất còn như sương.
Đành vô dụng ngữ văn chương,
Kìa như võ nghiệp cũng thường trắng tay.
Ngói Trường Lạc nước cuốn bay,
Cảnh Dương chuông rớt đâu ngày mai đi.
Ngoảnh đầu viếng khách núi Ki,
Nhường ngôi, Nghiêu đế chẳng vì công danh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vịnh sử kỳ 1 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Nước nhà điểm lại nay khi,
Thành do cần kiệm, bại vì xa hoa.
Đâu cần hổ phách gối ngà,
Lựa khi dát ngọc mới là xe vinh.
Ngựa trời vận hết không sinh,
Lực tàn bắt rắn cũng thành khó khăn.
Ai từng dự khúc Nam huân,
Thương Ngô mấy thuở khóc cùng lọng hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tặng ca kỹ kỳ 2 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Nhớ nàng ngày biết làm sao,
Tối về thành kín lối nào qua đêm.
Biết ta xuân đến gầy thêm,
Hay chăng xuân đến thêm niềm cô đơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tạ tiên bối Phòng ký niệm chuyết thi thậm đa, dị nhật ngẫu hữu thử ký (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Sáng dùng mây dệt chữ,
Chiều tuyết lạnh thơ rơi.
Cảnh đẹp khơi lòng cảm,
Thơ nay được mấy người.
Tìm ý mòn giấc hạc,
Ngâm tràn giọng ve khơi.
Lòng nghẹn, ngần ngại bút,
Ý thiêng, tuyệt diệu lời.
Bờ nam cây bát ngát,
Lầu tây khói chơi vơi.
Thơ xong, người rã rượi,
Gửi cùng bạn xa xôi.
Như sao khuya lạnh đất,
Như nước sớm tung trời.
Anh và tôi đồng điệu,
Mượn thơ tỏ lòng thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối