Dưới đây là các bài dịch của Lam Điền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đông hoàn (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Tài tiên có sẵn nào hay,
Mười năm đắm giấc mộng dài thuốc tiên.
Chiều thu gió bụi liên miên,
Tung Sơn muốn trở lại tìm thiền sư.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Thanh Lăng đài (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Thanh Lăng ngày muộn nắng xiêu xiêu,
Vạn thuở hồn trinh tựa ráng chiều.
Chớ lạ Hàn Bằng thân hoá bướm,
Nhàn bay đến cạnh đoá hoa yêu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Thập nhất nguyệt trung tuần chí Phù Phong giới kiến mai hoa (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Bên đường khoe áo đẹp,
Hương hoa vướng áo người.
Hằng nga cung nguyệt vắng,
Thần nữ chẳng sương rơi.
Tặng người xa tay trắng,
Biệt ly ruột rối bời.
Vì ai hoa nở sớm?
Chẳng đợi lúc xuân tươi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Khốc Lưu tư hộ kỳ 2 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Đức rạng phò vận nước,
Tiến cử thiếu lời ngoan.
Thân khách Tần xua đuổi,
Hồn oan Sở ngậm hờn.
Bồn phố chia dòng nhánh,
Kinh giang một mạch nguồn.
Nước mắt hoà sông hận,
Nhỏ lệ hỏi càn khôn.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Khốc Lưu tư hộ kỳ 1 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Ở xa xoay vần năm tháng,
Buồn đời sống chết chia nhau.
Vò rượu cạn còn hương quế,
Thưa xưa nhạt sắc phai màu.
Gió sông giạt ngàn cánh nhạn,
Rừng cây ngân tiếng ve sầu.
Một kêu ngàn lần ngoái lại,
Trời cao nghe thấy gì đâu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Giang đình tán tịch tuần liễu lộ ngâm quy quan xá (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Đề thơ xuân không dám ẩu,
Tìm từ nâng chén trầm ngâm.
Đã chấm bờ sông dương liễu,
Còn cội mai tuyết phủ dầm.
Uổng kiếp tài năng đơn độc,
Sầu theo xuân gặp từng năm.
Nghiệp thơ văn chưa thành tựu,
Mái đầu đã ngả hoa râm.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Biện thượng tống Lý Dĩnh chi Tô Châu (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Lận đận tài cao khổ cửa Di,
Vườn Lương ngàn dặm nói làm chi.
Khói lên nhớ lụa tay người múa,
Lầu nguyệt đề thơ vắng bạn thi.
Đào thắm sương đầm rêu phủ giếng,
Liễu mềm gió cọt nước thôn đi.
Nàng Tô gửi xác nơi này hẳn,
Hồn quyến đường hoa cũng lạ kỳ!


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Cận hoa (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Thu về hiu hắt gió sương đưa,
Sớm nở thương hoa tối héo vừa.
Cung Vị ba ngàn cung nữ ấy,
Chăm hồng đôi má nhãng ơn vua.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Sùng Nhượng trạch đông đình tuý hậu miến nhiên hữu tác (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Bờ sông giông sấm lặng,
Đình đông nắng dạt dào.
Thu sang vùi giấc rượu,
Giang Hương khúc thanh tao.
Hơi thu hiu hắt dạ,
Bạn cũ dễ quên nào.
Buồm côi trăng Bành Lãi,
Sương dày cánh nhạn chao.
Lòng phàm tuy khổ luỵ,
Cốt tiên cuồng tiêu dao.
Danh thơm nhờ câu chữ,
Thân thế lựa lòng nhau.
Núi xanh ngàn năm biếc,
Tóc bạc tránh làm sao.
Ngựa hùng còn ngại tuổi,
Chim quyên ghét hoa chào.
Trúc dày vang sáo gió,
Hồ sen hương muộn trao.
Tìm đâu u tịch ấy,
Thanh Chương cứ say nhào!


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Hiểu toạ (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Chái nhà sau tỉnh giấc,
Thềm trước chuyện buồn xưa.
Mai thơm nào cậy tuyết,
Liễu biếc chẳng sương mờ.
Vắn dài dòng lệ nối,
Cao thấp quặn đường tơ.
Má hồng không chốn ngụ,
Được mất tại bây giờ.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối