Dưới đây là các bài dịch của Lam Điền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhân dục (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Rõ ràng trời vốn chiều dân,
Ai rằng xanh nọ công bằng như nhau?
Đất Tần đầu quạ bạc phau,
Chỉ riêng vua vẫn như đâu biết gì!


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Nguyệt tịch (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Dưới cỏ sương dầm dế gọi nhau,
Bờ son soi loáng mặt hồ chao.
Đêm nay khí lạnh tràn cung quế,
Chắc hẳn Hằng Nga đứt ruột sầu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Cung từ (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Ơn vua nước chảy về đông,
Được yêu lo lúc lạnh lùng bỏ rơi.
Tiệc đừng hát khúc hoa trôi,
Gió đông lạnh sẵn chờ nơi tây lầu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Vị hữu (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Nàng có rèm xinh nét đẹp tăng,
Kinh thành mùa đổi sợ đêm xuân.
Chẳng ngờ cưới phải chồng quan lớn,
Triều sớm nên đành phụ gối chăn.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Đoan cư (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Mộng về thư vắng tuyệt tăm mù,
Trơ trọi giường đơn đẫm khí thu.
Thềm quạnh rêu xanh chen lá đỏ,
Dưới mưa buồn bã dưới trăng sầu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Hoa hạ tuý (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Tìm hoa bỗng gặp rượu tiên say,
Dựa cội chiều buông ngủ giấc dài.
Lúc tỉnh khách về, đêm đã muộn,
Lại tìm nến thắp ngắm hoa phai.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 2 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Phố thị chưa qua vì vắng bạn,
Vượn buồn kêu động cửa tre lơi.
Sông xanh đá trắng ngư tiều bước,
Chiều tối về mưa đẫm áo người.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Phỏng ẩn giả bất ngộ thành nhị tuyệt kỳ 1 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Dìu dịu hơi thu lọt chấn song,
Mơ thời dạo cảnh, tỉnh thời không.
Ve ngưng cho lá vàng rơi rụng,
Người chẳng về thăm, lẻ cội tùng.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Mạc Sầu (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Dưới ngàn mai tuyết hẹn cùng ai,
Tuyết phủ cành mai vạn cánh bày.
Thuyền mảng Thạch Thành như chẳng có,
Mạc Sầu chắc cũng phải sầu lây.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Vô đề tứ thủ kỳ 4 (Hà xứ ai tranh tuỳ cấp quản) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Đàn buồn sáo vọng tự đâu nơi,
Ngõ thẳm đào phô, liễu thắm ngời.
Cô gái nhà Đông còn ở góa,
Giữa mùa xuân sắc tháng ba trôi.
Lật Dương công chúa năm mười bốn,
Dạo tiết thanh minh buổi ấm trời.
Lúc trở về đêm thao thức mãi,
Én nhà nghe thấu nỗi buồn thôi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối