Dưới đây là các bài dịch của Lam Điền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuỳ cung (Tử tuyền cung điện toả yên hà) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Tử Tuyền cung điện khói che nhoà,
Muốn lấy Vu thành lập đế gia.
Ấn ngọc ví không về chúa thượng,
Buồm hoa còn ruổi góc trời xa.
Đến nay cỏ mọc không đèn đóm,
Từ đó dương xanh quyến quạ già.
Chín suối nếu thăm Trần Hậu Chủ,
Xin đừng nhắc khúc "Hậu đình hoa".


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Nhật xạ (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Nắng dọi qua song gió động vào,
Cầm khăn thơm tiếc tuổi xuân mau.
Buồng khuê tịch mịch còn phong kín,
Anh vũ - tường vi lặng ngắm nhau!


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Hữu cảm (Phi quan Tống Ngọc hữu vi từ) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Chẳng vì Tống Ngọc ý cao siêu,
Bởi Sở vương chậm tỉnh mộng kiều.
Khi phú Cao Đường thành phố biến,
Mây mưa trời Sở cũng ngờ theo.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Hiệu Trường Cát (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Học theo cung Hán kẻ mày,
Áo ôm lối Sở mặc may nõn nường.
Loan buồn thôi múa trước gương,
Rèm thưa chim én bay vương bởi nhầm.
Hững hờ vua chẳng hỏi thăm,
Uổng công trang điểm ước thầm đêm qua.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Chúc tật (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Việc quan Hứa Tĩnh xa nhà,
An Nhân mất vợ buồn da diết buồn.
Ta nay cáo bệnh về luôn,
Bao giờ hết cảnh tha phương xế chiều.
Bướm mùa thu đẹp bao nhiêu,
Lạnh về hoa cũng buông dìu dặt hương.
Đa tình bạc mệnh còn vương,
Khiến người ta dễ đoạn trường vì đau.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 2 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Sắc liễu xanh rờn ngậm khói sương,
Như ngàn tơ quét bóng chiều buông.
Người đi bẻ liễu xin chừa lại,
Nửa đón mừng nhau nửa tiễn đường.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 1 (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Giải sầu mượn tạm chén đưa cay,
Đừng để buồn thân nhọc nét mày.
Người sống chia ly là khổ nhất,
Gió xuân còn tiếc liễu xanh thay.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Hữu cảm (Trung lộ nhân tuần ngã sở trường) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Chí thú mình ta đã nửa đời,
Xưa này tài mệnh hại nhau thôi.
Người đừng vẽ rắn thêm chân nữa,
Chén rượu đào ngon khó nếm trôi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Trệ vũ (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Tràng An đêm lạnh mưa dầm,
Đèn tàn cô độc trầm ngâm khách buồn.
Quê xưa giờ nước mây tuôn,
Mộng về cũng khó mấy nguồn ngọn thu.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Ảnh đại diện

Phá kính (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Lam Điền

Hộp ngọc gương ngà giữ nữa chi,
Hoa lăng rơi loạn nguyệt gầy đi.
Từ em dứt bóng không soi nữa,
Ta lẻ thân oanh ngắm nỗi gì.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

Trang trong tổng số 9 trang (87 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối