26/03/2023 05:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 2
離亭賦得折楊柳其二

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:56

 

Nguyên tác

含煙惹霧每依依,
萬緒千條拂落暉。
為報行人休盡折,
半留相送半迎歸。

Phiên âm

Hàm yên nhạ vụ mỗi y y,
Vạn tự thiên điều phất lạc huy.
Vị báo hành nhân hưu tận chiết,
Bán lưu tương tống bán nghênh quy.

Dịch nghĩa

Sắc liễu xanh rờn như ngậm khói sương,
Liễu rủ muôn hàng phơ phất quét bóng tà huy rơi.
Xin nhắn người đi đường đừng ngắt hết liễu,
Nửa dành cho ngày đưa tiễn, nửa cho ngày đón người trở về.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngậm sương đón móc cũng từng
Nắng chiều phe phẩy tơ chùng cành xanh
Người ơi bẻ hết sao đành
Tặng đi một nửa, nửa nghênh người về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 2