送韋評事

欲逐將軍取右賢,
沙場走馬向居延。
遙知漢使蕭關外,
愁見孤城落日邊。

 

Tống Vi bình sự

Dục trục tướng quân thủ Hữu Hiền,
Sa trường tẩu mã hướng Cư Diên.
Dao tri Hán sứ Tiêu quan ngoại,
Sầu kiến cô thành lạc nhật biên.

 

Dịch nghĩa

Muốn theo tướng quân đi bắt Hữu Hiền,
Nơi chiến trường cưỡi ngựa hướng về hồ Cư Diên.
Mới hay sứ nhà Hán đã tới ngoài cửa Tiêu,
Buồn bã nhìn ải chơ vơ dưới nắng chiều.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Muốn đuổi tướng quân lấy Hữu Hiền
Sa trường ruổi ngựa nhắm Cư Diên
Xa hay sứ Hán ngoài Tiêu ải
Sầu thấy thành trơ nắng xế bên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muốn theo tướng bắt Hữu Điền
Ngựa phi về hướng Cự Diên vội vàng
Mới hay sứ đến Tiêu Quan
Buồn trông một dãy cô thành chiều hôm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn theo quan Hữu Hiền bắt giữ
Hồ Cư Diên cưỡi ngựa duổi dong
Cửa Tiêu sứ Hán đang trông
Buồn rầu ở lại thành trong nắng chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Theo tướng quân đi bắt Hữu Hiền,
Chiến trường cưỡi ngựa nhắm Cư Diên.
Cửa ngoài Tiêu sứ Hán triều tới,
Buồn vọng ải trơ dưới nắng chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quan tướng muốn theo bắt Hữu Hiền
Sa trường phi ngựa hướng Cư Diên
Sứ vua xa biết ngoài Tiêu ải
Buồn thấy thành cô bóng ác xiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời