送僧

池上時時松雪落,
焚香烟起見孤燈。
靜夜憶誰來對坐,
曲江南岸寺中僧。

 

Tống tăng

Trì thượng thì thì tùng tuyết lạc,
Phần hương yên khởi kiến cô đăng.
Tĩnh dạ ức thuỳ lai đối toạ,
Khúc Giang nam ngạn tự trung tăng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lúc lúc trên ao tùng tuyết sa
Đốt hương đèn lẻ khói bay ra
Nhớ ai lặng lẽ ngồi cùng đối
Sông Khúc bờ nam sư ở chùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên ao tùng lúc tuyết sa,
Đốt hương đèn lẻ bay ra khói mờ.
Nhớ ai ngồi đối lặng tờ,
Sư chùa Sông Khúc ở bờ phía nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thi thoảng ao tùng bông tuyết rơi,
Đốt hương khói toả ánh đèn côi.
Nhớ người đêm vắng sang trò chuyện,
Sư cụ bờ nam đã đến chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời