送人北行

都門回首樹蒼蒼,
立馬頻斟勸客觴。
一段離情禁不得,
津頭折柳又斜陽。

 

Tống nhân bắc hành

Đô môn hồi thủ thụ thương thương,
Lập mã tần châm khuyến khách trường.
Nhất đoạn ly tình câm bất đắc,
Tân đầu chiết liễu hựu tà dương.

 

Dịch nghĩa

Ngoảnh lại cửa đô thành cây cối xanh xanh,
Dừng ngựa liên tiếp rót rượu mời khách.
Không sao ngăn nổi, một khúc tình ly biệt,
Bên bến sông bẻ cành liễu trong bóng chiều tà.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Dừng cương rót chén tiễn hành,
Đế kinh ngảnh lại xanh xanh ngút ngàn.
Phút giây giã biệt sao đang!
Bờ sông bẻ liễu nắng tàn chiều hôm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biêng biếc màu cây, ngoái cửa thành
Ngựa dừng chén rượu tiếp mời anh
Biệt ly một khúc khôn dằn được
Chiều xế bên sông liễu bẻ cành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa thành ngoảnh lại cây xanh xanh,
Liên tiếp dừng cương rượu tiếp anh.
Một khúc biệt ly khôn chặn được,
Chiều tà bên bến liễu cầm cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Cửa đô cây rợp bóng xanh đường
Dừng ngựa liền tay chuốc chén vàng
Một đoạn ly tình kìm chẳng được
Bên sông bẻ liễu dưới tà dương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời