楊柳枝詞

枝鬥纖腰葉鬥眉,
春來無處不如絲。
霸陵原上多離別,
少有長條拂地垂。

 

Dương liễu chi từ

Chi đấu tiêm yêu diệp đấu mi,
Xuân lai vô xứ bất như ti.
Bá Lăng nguyên thượng đa ly biệt,
Thiểu hữu trường điều phất địa thuỳ.

 

Dịch nghĩa

Cành đua với eo thon, lá đua với lông mày,
Xuân đến không chỗ nào là không giống như tơ rủ.
Ở trên bãi Bá Lăng nhiều cảnh biệt ly,
(Nên) ít còn cành dài rủ tới đất.


Hai câu cuối ý nói, do nhiều cảnh biệt ly, nhiều cành liễu đã bị bẻ khi đưa tiễn, nên ít còn cành nào dài rủ tới tận đất.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lá đọ mi, cành, eo thon nhỏ
Tơ bay vương đây đó, mùa xuân
Đất Bá Lăng chia tay lối nọ
Cành rũ xanh, không có tặng người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cành như eo nhỏ, lá như mi
Xuân đến tơ vàng xứ xứ bay
Trên đất Bá Lăng buồn tiễn biệt
Cành dài đâu nữa tiễn đưa ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành đua thon, mày ngài đua lá
Khi xuân về mọi thứ như tơ
Bá Lăng nhiều cuộc tiễn đưa
Nhánh dài chạm đất bây giờ còn đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lá so mày nhánh độ lưng thon
Xuân chẳng xứ không tơ liễu dương.
Đồng cỏ Ba Lăng nhiều tiễn biệt
Cành dài phất đất đã không còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành so eo nhỏ, lá tranh mày,
Xuân đến đó đây tơ vướng bay.
Trên đất Bá Lăng nhiều tiễn biệt,
Tiễn đưa chấm đất thiếu cành dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời