東亭柳

拂水斜煙一萬條,
幾隨春色倚河橋。
不知別後誰攀折,
猶自風流勝舞腰。

 

Đông đình liễu

Phất thuỷ tà yên nhất vạn điều,
Kỷ tuỳ xuân sắc ỷ hà kiều.
Bất tri biệt hậu thuỳ phan chiết?
Do tự phong lưu thắng vũ yêu.

 

Dịch nghĩa

Vạn nhánh liễu phất phơ mặt nước, mờ trong sương khói,
Mỗi khi xuân về còn lan tới cầu sông.
Không biết sau khi tiễn nhau có ai bẻ cành không,
Nhưng liễu vẫn còn đó mềm dịu hơn cả lưng ong của vũ nữ.


Có bản ghi tác giả bài này là Triệu Hỗ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vạn cành liễu chạm sông, mờ khói
Mỗi xuân về vươn tới cầu sông
Tiễn nhau ai có bẻ không ?
Vẫn còn phe phất cành dương thon mềm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vạn nhánh nghiêng đùa khói nước trong
Theo xuân sắc tới tựa cầu sông.
Tiễn xong không biết ai còn bẻ
Yễu điệu còn hơn lưng vũ công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Muôn cành giỡn nước, khói chiều dâng
Mấy độ bên cầu nghiêng dáng xuân
Sau lúc tiễn đưa ai bẻ nhánh
Lưng ong vũ nữ dẻo sao bằng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phất phơ mặt nước, liễu mờ sương,
Mỗi độ xuân về sông bến vươn.
Không biết tiễn nhau ai bẻ liễu,
Mềm hơn vũ nữ, những cành dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời