離亭賦得折楊柳其一

暫憑樽酒送無憀,
莫損愁眉與細腰。
人世死前唯有別,
春風爭擬惜長條。

 

Ly đình phú đắc chiết dương liễu kỳ 1

Tạm bằng tôn tửu tống vô liêu,
Mạc tổn sầu mi dữ tế yêu.
Nhân thế tử tiền duy hữu biệt,
Xuân phong tranh nghĩ tích trường điều.

 

Dịch nghĩa

Nếu có buồn mượn tạm chén rượu giải buồn,
Xin đừng làm tổn hại đến nét mày sầu và eo thon.
Đời người khi chưa chết chỉ có chia ly là buồn,
Gió xuân sao cũng bắt chước thương tiếc những cành liễu dài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tạm nhờ chén rượu tiễn sầu
Phiền chi eo nhỏ mắt rầu người ơi
Sinh ly tử biệt một đời
Gió xuân tranh thổi, tiếc thời cành xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tạm thời mượn chén tống sầu đi,
Eo nhỏ, mi buồn chớ tiếc chi.
Đến chết đời người luôn tách biệt,
Gió xuân đoạn nhánh, tiết thương vì!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Tạm nhờ chén rượu tiễn đưa nhau,
Chớ tổn eo thon hại nét sầu.
Nhân thế sinh ly buồn khổ nhất,
Gió xuân còn tiếc liễu xanh sao!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Giải sầu mượn tạm chén đưa cay,
Đừng để buồn thân nhọc nét mày.
Người sống chia ly là khổ nhất,
Gió xuân còn tiếc liễu xanh thay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tạm nâng chén vơi sầu ly biệt
Để bảo toàn đường nét lưng ong
Trong đời tử - biệt đôi đường
Gió xuân còn biết tiếc thương cành dài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mượn chén rượu kia để giải buồn
Đừng hao mày liễu tổn eo thon
Cuộc đời khổ nhất khi ly biệt
Sao tiếc xuân sang sắc liễu rờn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mượn chén đầy vơi quên nỗi đau
Cần chi eo nhỏ với mi sầu
Trước khi tử biệt còn chia cách
Sao gió xuân vờ tiếc nhánh chao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tạm thời mượn chén giải sầu,
Đừng làm hại đến mày đầu, eo thon.
Đời người ly biệt buồn hơn,
Gió xuân cũng bắt chước thương liễu dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tạm nhờ chén rượu tiễn không buồn
Đừng mất mi buồn với eo thon
Trước chết đời người chỉ có biệt
Gió xuân tranh tiếc liễu dài non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời