Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/06/2014 17:38

臨水亭

只怪素亭黏黛色,
溪邊為我染苺苔。
欲知源上春風起,
看取桃花逐水來。

 

Lâm thuỷ đình

Chỉ quái tố đình niêm đại sắc,
Khê biên vị ngã nhiễm môi đài.
Dục tri nguyên thượng xuân phong khởi,
Khán thủ đào hoa trục thuỷ lai.

 

Dịch nghĩa

Chỉ lạ là trong đình trắng mà lại dính chất như mực đen,
Làm tôi đã dẫm lem cả rêu xanh bên bờ suối.
Muốn biết trên thượng nguồn có nổi gió hay không,
Chỉ cần coi xem nước suối có hoa đào trôi xuống hay không.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lạ đình trắng lại lem chất mực
Tội cho rêu tôi đạp đen thui
Thượng nguồn muốn biết gió khơi
Chỉ cần xem cánh đào trôi theo dòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Bạch Đình sao dính mực đen
Chắc vì tôi đã dẫm lem rêu rồi
Thượng nguồn gió nổi hay thôi
Cần xem nước suối có trôi hoa đào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời