嘆花詞

前日滿林紅錦遍,
今日繞林看不見。
空余古岸泥土中,
零落胭脂兩三片。

 

Thán hoa từ

Tiền nhật mãn lâm hồng cẩm biến,
Kim nhật nhiễu lâm khan bất kiến.
Không dư cổ ngạn nê thổ trung,
Linh lạc yên chi lưỡng tam phiến.

 

Dịch nghĩa

Hôm trước khắp rừng hoa nở như gấm hồng,
Hôm nay đi quanh rừng mà không còn thấy.
Trên bờ đất bùn xưa,
Thấy rơi rớt vài đài hoa còn chút phấn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rừng hôm trước hoa hồng tựa gấm
Sao hôm nay đi ngắm... than ôi!
Bờ bùn rơi rớt vài đài
Còn dư chút phấn, hương phai mất rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Hôm qua hoa nở gấm hồng
Hôm nay quay lại rừng không thấy gì
Trên bờ bùn đất người đi
Đài hoa rụng xuống còn gì phấn đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời