19/01/2021 05:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thán hoa từ
嘆花詞

Tác giả: Thi Kiên Ngô - 施肩吾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/06/2014 17:41

 

Nguyên tác

前日滿林紅錦遍,
今日繞林看不見。
空余古岸泥土中,
零落胭脂兩三片。

Phiên âm

Tiền nhật mãn lâm hồng cẩm biến,
Kim nhật nhiễu lâm khan bất kiến.
Không dư cổ ngạn nê thổ trung,
Linh lạc yên chi lưỡng tam phiến.

Dịch nghĩa

Hôm trước khắp rừng hoa nở như gấm hồng,
Hôm nay đi quanh rừng mà không còn thấy.
Trên bờ đất bùn xưa,
Thấy rơi rớt vài đài hoa còn chút phấn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rừng hôm trước hoa hồng tựa gấm
Sao hôm nay đi ngắm... than ôi!
Bờ bùn rơi rớt vài đài
Còn dư chút phấn, hương phai mất rồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Kiên Ngô » Thán hoa từ