33.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 07/11/2014 06:59 bởi tôn tiền tử
Lê Minh Chánh sinh năm 1983, hiện đang sống và viết tại Thanh Bình, Đồng Tháp. Anh là hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp, từng được nhận Tặng thưởng Tác phẩm hay báo Văn Nghệ Đồng Tháp năm 2002.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Mười năm vẫn mới màu hoa cũ (Tập thơ, NXB Văn hoá Văn nghệ, 2014)