33.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
9 bài thơ
Tạo ngày 17/11/2015 08:30 bởi tôn tiền tử
Lệ Bình Quan tên thật là Mai Anh Tuấn, sinh năm 1983, quê Quảng Bình, từng là sinh viên Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện anh là giảng viên Đại học Văn hoá Hà Nội.