02/10/2022 16:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiết liễu chi
折柳枝

Tác giả: Thi Kiên Ngô - 施肩吾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2009 20:06

 

Nguyên tác

傷見路邊楊柳春,
一重折盡一重新。
今年還折去年處,
不送去年離別人。

Phiên âm

Thương kiến lộ biên dương liễu xuân,
Nhất trùng chiết tận nhất trùng tân.
Kim niên hoàn chiết khứ niên xứ,
Bất tống khứ niên ly biệt nhân.

Dịch nghĩa

Thương cho những cây liễu bên đường vào mùa xuân,
Cây thì bị bẻ trụi hết, cây thì vừa ra cành mới.
Năm nay lại bẻ cành cây liễu năm ngoái,
Nhưng không phải tiễn người năm ngoái.

Bản dịch của Hoài Anh

Đau thấy bên đường dương liễu xuân
Một lần bẻ hết, một xanh rì
Năm nay lại bẻ nơi năm trước
Không tiễn người năm trước biệt ly
Nguồn: Một trăm bài thơ Đường, NXB Đồng Nai, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Kiên Ngô » Chiết liễu chi