Dưới đây là các bài dịch của Sơ Nguyệt. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đối vũ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Sơ Nguyệt

Ào ào mưa như trút
Một mình đứng bên sông
Không buồn đường ba đạo
Ướt mưa cờ Hán không
Núi tuyết phòng thu vội
Thắng kiều muộn tin về
Lễ Tây Nhung cậu cháu
Chẳng sai nỗi ân thề

Ảnh đại diện

Cổ biệt ly (Mạnh Giao): Bản dịch của Sơ Nguyệt

Tiễn đưa thiếp níu áo chàng
Hỏi lang quân sẽ đi về nơi nao
Chậm về không trách vì sao
Chỉ xin chàng tránh đừng nơi Lâm Cùng

Ảnh đại diện

Thu phong từ (Lý Bạch): Bản dịch của Sơ Nguyệt

Gió mùa thu trong sáng
Trăng mùa thu thanh minh
Lá thu rơi muôn lối
Quạ trên cây hoảng thần
Biết ngày nao gặp lại
Nhớ đêm ấy vi tình...

Ảnh đại diện

Đại Lâm tự đào hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Sơ Nguyệt

Nhân gian tháng bốn hoa tàn hết
Đào hoa trong núi mới toả hương
Cứ giận sao xuân đi chóng thế
Hay đâu xuân đã đến một phương

Ảnh đại diện

Đào hoa khê (Trương Húc): Bản dịch của Sơ Nguyệt

Thấp thoáng phi kiều giữa khói mây
Tựa đá hỏi thuyền cạnh bến tây
Đào hoa lưu thuỷ liên liên tại
Ai biết khe tiên tại chốn đây

Ảnh đại diện

A Kiều oán (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Sơ Nguyệt

Xa trông nẻo thúy kì lất phất
Hé cửa nàng kim ốc quét hoa
Tin đưa cung nữ về nhà
Bình Dương gia đó đã lâm hạnh rồi

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]