19/05/2024 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ biệt ly
古別離

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2005 18:17

 

Nguyên tác

欲別牽郎衣,
郎今到何處。
不恨歸來遲,
莫向臨邛去。

Phiên âm

Dục biệt khiên lang y,
Lang kim đáo hà xứ.
Bất hận quy lai trì,
Mạc hướng Lâm Cùng[1] khứ.

Dịch nghĩa

Sắp chia tay, níu áo chàng,
(Hỏi) chàng giờ đi đến nơi nào.
Em không giận anh về muộn,
(Chỉ xin chàng) đừng đi đến đất Lâm Cùng.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Chia tay níu áo anh
Anh đi phương nào thế?
Về muộn em không hờn
Đừng đến Lâm Cùng nhé.
[1] Tư Mã Tương Như gặp Trác Văn Quân ở đất Lâm Cùng. Trác Văn Quân nghe tiếng đàn liền bỏ nhà trốn theo Tư Mã Tương Như. Một số sách phiên âm là Lâm Ngang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Cổ biệt ly