25.00
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hạ Tri Chương (5 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Trương Húc (4 bài)
- Lư Chiếu Lân (6 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/02/2006 13:27 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 11/03/2007 06:26 bởi Vanachi
Trương Nhược Hư 張若虛 (660-720), thi nhân đời Đường, người Dương Châu 揚州 (nay thuộc tình Giang Tô 江蘇, Trung Quốc), làm quan tại Duyện Châu 兗州. Ông tề danh cùng Hạ Tri Chương 賀知章, Trương Húc 張旭, Bao Dung 包融, người đời gọi là Ngô trung tứ sĩ 吳中四士. Thơ của ông nay chỉ còn lại 2 bài, trong đó có Xuân giang hoa nguyệt dạ trứ danh.