Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
6 bài thơ
Tạo ngày 19/02/2006 08:42 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 07:57 bởi Vanachi
Lư Chiếu Lân 盧照鄰 (663-689) tên chữ Thăng Chi 昇之, hiệu U Ưu tử 幽懮子, người Phạm Dương, U Châu (nay thuộc huyện Trác, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Ông là một trong Sơ Đường tứ kiệt.