送二兄入蜀

關山客子路,
花柳帝王城。
此中一分手,
相顧憐無聲。

 

Tống nhị huynh nhập Thục

Quan sơn khách tử lộ,
Hoa liễu đế vương thành.
Thử trung nhất phân thủ,
Tương cố liên vô thanh.

 

Dịch nghĩa

Đường vào đất khách qua nhiều núi và cửa ải,
Tiễn anh dưới hoa liễu ngoài kinh thành.
Chia tay tại nơi này,
Cùng ngoảnh lại thương cảm không nói nên lời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường đất khách quan san diệu vợi
Ngoài kinh thành hoa liễu nhẹ bay
Chia tay bịn rịn nơi này
Đi còn ngoảnh lại mắt cay không lời

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường đi non núi gập ghềnh
Bời bời hoa liễu kinh thành tung bay
Chốn nầy bịn rịn chia tay
Niềm thương không tỏ cùng ai nghẹn lời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Khách đi đường thẳm quan san
Nhành hoa liễu rủ kinh thành nơi đây
Chia ta một buổi lúc này
Luyến thương thăm hỏi không lời cùng nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Đèo ải đường xa ngái,
Kinh thành hoa liễu tươi.
Chia tay còn ngoái lại,
Nhìn nhau không một lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời