Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2014 12:48

葭川獨泛

倚棹春江上,
橫舟石岸前。
山暝行人斷,
迢迢獨泛仙。

 

Hà xuyên độc phiếm

Ỷ trạo xuân giang thượng,
Hoành chu thạch ngạn tiền.
Sơn minh hành nhân đoạn,
Điều điều độc phiếm tiên.

 

Dịch nghĩa

Bơi mái chèo trên sông xuân,
Ghếch mũi thuyền vào ghềnh đá trước mặt.
Chốn núi rừng trời đã tối, người qua lại đã hết,
Một mình ta trôi nổi nơi cõi tiên xa xôi vắng lặng này.


Sông Hà nay thuộc huyện Quảng Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông xuân nương mái chèo
Thuyền đậu ngang ghềnh đá
Trời tối người khuất nẻo
Mình ta cõi tiên xa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Trên sông xuân chèo dựa
Trước bờ đá gếch thuyền
Chẳng bóng người rừng tối
Mình bồng bềnh cõi tiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tựa chèo trên nước sông xuân
Thuyền bên bờ đá đậu ngang trước ghềnh
Núi thẳm vắng bóng bộ hành
Xa xa dường thấy chèo thuyền một tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông xuân chèo khua mái
Ghềnh đá kê mũi thuyền
Rừng mờ người vắng vẻ
Một mình nương cõi tiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Trên sông xuân gác mái,
Bờ đá xoay ngang thuyền.
Núi tối khách đường hết,
Bồng bềnh một cõi tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời