含風蟬

高情臨爽月,
急響送秋風。
獨有危冠意,
還將衰鬢同。

 

Hàm phong thiền

Cao tình lâm sảng nguyệt,
Cấp hưởng tống thu phong.
Độc hữu nguy quan ý,
Hoàn tương suy mấn đồng.

 

Dịch nghĩa

Đang cao hứng, lại có trăng sáng đến,
Vội cất tiếng để tiễn gió thu.
Chỉ nội có ý nghĩ mũ cao thôi,
Cũng đồng nghĩa với làm cho tóc mai thêm suy tàn rồi.


Tác giả ví mình như con ve, vui cùng gió trăng, không thích danh vọng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đang cao hứng lại thêm trăng sáng
Vội ngâm nga để tống gió thu
Mơ chi mũ áo công hầu
Chỉ mơ cũng đủ bạc màu tóc mai

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Cao hứng trăng sáng đến
Vội lời tiễn thu phong
Mới nghĩ cao mũ áo
Bạc tóc mai tương đồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cao hứng thêm trăng sáng
Ngâm vội tiễn gió thu
Chỉ thoáng mơ áo mũ
Tóc mai chốc úa màu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời