Thiền thanh

閑さや
岩にしみ入
蝉の声

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trời tĩnh lặng mênh mang
Vách đá, râm ran tràn không gian
Thấm sâu tiếng ve ngâm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Lê Giang

Vắng lặng u trầm
thấm sâu vào đá
tiếng ve ngâm.

52.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hachi Kôt

Giàng lặng tĩnh thinh không
Đá vách nhiễm sâu dần
Thấm tràn ve ngâm ca.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Ô, tĩnh lặng!
Xuyên qua núi đá
Tiếng ve sầu

12.00
Trả lời