Cuối xuân trời trẩy mưa rào
Đêm hôm đó trẻ nhao nhao khắp vườn
Đi tìm con vạt đáng thương
Là ve ve mới vừa trườn lên cây

Thôi thì mặc sức đùa ngây
Để bao tội nghiệp cho bầy ve ve.
Một mai khi bước vào hè
Lấy ai ca hát để nghe giải nồng.