Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: ve sầu (24)

Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2014 21:01

蟬 

露滌音清遠,
風吹故葉齊。
聲聲似相接,
各在一枝棲。

 

Thiền

Lộ địch âm thanh viễn,
Phong xuy cố diệp tề.
Thanh thanh tự tương tiếp,
Các tại nhất chi thê.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Uống sương, trong trẻo giọng,
Gió thổi, cùng lá rơi.
Râm ran như hợp xướng,
Mỗi nhành riêng lẻ loi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Móc rửa âm vang xa trong trẻo
Gió thổi cho lá thảy lay đều
Âm thanh tiếng tiếng nối nhau
Chúng đều cùng đậu nghe đâu một cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sương gội âm trong trẻo,
Gió thổi lá lay lay.
Rỉ ran cùng tiếp nối,
Riêng tại mỗi nhành cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời