垂緌飲清潞,
流響出疏桐。
居高聲自遠,
非是借秋風。

 

Thiền

Thuỳ nhuy ẩm thanh lộ,
Lưu hưởng xuất sơ đồng.
Cư cao thanh tự viễn,
Phi thị tá thu phong.

 

Dịch nghĩa

Thò vòi hút móc trong,
Tiếng kêu phát từ cây ngô đồng lẻ loi.
Đậu trên cao nên tiếng kêu tự đi xa,
Chứ không nhờ vào gió thu đưa đi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thò vòi hút móc trong sinh sống
Âm từ ngô đồng vọng phát ra
Đậu trên cao, tiếng đi xa
Chứ không nhờ vả vào đà gió thu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Buông vòi hút sương lạnh,
Trong lá chợt ngâm nga.
Đâu mượn gió thu đẩy,
Trên cao tiếng tự xa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thò vòi hút sương móc trong,
Tiếng kêu phát xuất ngô đồng lẻ loi.
Đậu cao kêu vọng xa xôi,
Đưa xa tiếng hót không nhờ gió thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thò vòi sương móc hút trong khe,
Đơn lẻ ngô đồng rền tiếng nghe.
Nhờ đậu trên cao xa vọng tiếng,
Không đưa nhờ gió tiếng thu về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Sương ngọt giương vòi hút,
Ngọn cây cất tiếng vang.
Ở cao âm toả rộng,
Không mượn gió thu mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời