Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: ve sầu (20)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2014 15:25

垂緌飲清潞,
流響出疏桐。
居高聲自遠,
非是借秋風。

 

Thiền

Thuỳ nhuy ẩm thanh lộ,
Lưu hưởng xuất sơ đồng.
Cư cao thanh tự viễn,
Phi thị tá thu phong.

 

Dịch nghĩa

Thò vòi hút móc trong,
Tiếng kêu phát từ cây ngô đồng lẻ loi.
Đậu trên cao nên tiếng kêu tự đi xa,
Chứ không nhờ vào gió thu đưa đi.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thò vòi hút móc trong sinh sống
Âm từ ngô đồng vọng phát ra
Đậu trên cao, tiếng đi xa
Chứ không nhờ vả vào đà gió thu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Buông vòi hút sương lạnh,
Trong lá chợt ngâm nga.
Đâu mượn gió thu đẩy,
Trên cao tiếng tự xa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời