Vườn xuân tranh sáng tối
Đêm vừa về ngôi nhà
Chim sợ bay về tổ
Cách sông gió thổi hoa

tửu tận tình do tại