Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 15:27

春夜

春苑日徘徊,
竹堂侵夜開。
驚鳥排林度,
風花隔水來。

 

Xuân dạ

Xuân uyển nhật bồi hồi,
Trúc đường xâm dạ khai.
Kinh điểu bài lâm độ,
Phong hoa cách thuỷ lai.

 

Dịch nghĩa

Vườn xuân trong cảnh tranh tối tranh sáng,
Màn đêm đang xuống trên ngôi nhà tre.
Chim kinh hãi bay về rừng,
Gió từ sông thổi vào hoa trong vườn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vườn xuân tranh sáng tối
Đêm vừa về ngôi nhà
Chim sợ bay về tổ
Cách sông gió thổi hoa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn xuân trong cảnh lờ mờ,
Màn đêm buông xuống hửng hờ nhà tre.
Nhắm rừng chim sợ bay về,
Gió từ sông thổi bốn bề vườn hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tranh nhau sáng tối vườn xuân xanh,
Buông xuống màn đêm trùm mái tranh.
Kinh hãi nhắm rừng chim hướng tới,
Từ sông gió thổi hoa vườn quanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Vườn hoa trời nhập nhoạng,
Nhà bóng tối dần loang.
Chim giật mình về núi,
Hoa theo gió toả hương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Vườn xuân nhập nhoạng êm đềm
Màn đêm buông xuống bên thềm nhà tre
Rừng cây chim hãi bay về
Gió sông thổi lộng bốn bề hoa viên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời