Theo vũ công vờn tay áo nhẹ
Đưa giọng ca đi rẽ kèo nhà
Lay cành loạn ảnh sinh ra
Thổi hương hoa ngát bay xa khắp vùng

tửu tận tình do tại