Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: gió (35)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 15:24

詠風

逐舞飄輕袖,
傳歌共繞梁。
動枝生亂影,
吹花送遠香。

 

Vịnh phong

Trục vũ phiêu khinh tụ,
Truyền ca cộng nhiễu lương.
Động chi sinh loạn ảnh,
Xuy hoa tống viễn hương.

 

Dịch nghĩa

Theo vũ công làm tung bay tay áo nhẹ,
Đưa giọng ca quanh co khắp kèo nhà.
Lay cành cây khiến cây loạn hình ảnh,
Thổi qua hoa đưa hương thơm đi xa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo vũ công vờn tay áo nhẹ
Đưa giọng ca đi rẽ kèo nhà
Lay cành loạn ảnh sinh ra
Thổi hương hoa ngát bay xa khắp vùng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Theo vũ công làm tung áo tà,
Đưa lời ca vọng khắp kèo nhà.
Lay cành cây khiến loạn hình ảnh,
Đưa thổi qua hoa thơm ngát xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Theo tung áo vũ công bay,
Đưa lời ca vọng như lay kèo nhà.
Rung cành khiến loạn hình ra,
Đưa hương thơm ngát thổi qua hoa vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời