17/09/2021 15:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh phong
詠風

Tác giả: Ngu Thế Nam - 虞世南

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 15:24

 

Nguyên tác

逐舞飄輕袖,
傳歌共繞梁。
動枝生亂影,
吹花送遠香。

Phiên âm

Trục vũ phiêu khinh tụ,
Truyền ca cộng nhiễu lương.
Động chi sinh loạn ảnh,
Xuy hoa tống viễn hương.

Dịch nghĩa

Theo vũ công làm tung bay tay áo nhẹ,
Đưa giọng ca quanh co khắp kèo nhà.
Lay cành cây khiến cây loạn hình ảnh,
Thổi qua hoa đưa hương thơm đi xa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Theo vũ công vờn tay áo nhẹ
Đưa giọng ca đi rẽ kèo nhà
Lay cành loạn ảnh sinh ra
Thổi hương hoa ngát bay xa khắp vùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngu Thế Nam » Vịnh phong