Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 14:29

初晴應教

初日明燕館,
新溜滿梁池。
歸雲半入嶺,
殘滴尚懸枝。

 

Sơ tình, ứng giáo

Sơ nhật minh Yên quán,
Tân lưu mãn Lương trì.
Quy vân bán nhập lĩnh,
Tàn trích thượng huyền chi.

 

Dịch nghĩa

Mặt trời vừa ló chiếu trên quán xá,
Nước sau cơn mưa rút xuống đầy ao.
Mây bay một nửa về núi.
Giọt mưa còn đọng trên cành cây đong đưa.


Ứng giáo là thừa lệnh để làm thơ văn, từ đời Hán đến đời Đường, giáo là mệnh lệnh ban ra từ thái tử hoặc các vương tôn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời lại chiếu trên Yên quán
Ao Lương đầy nước tản sau mưa
Mây bay về núi lưa thưa
Giọt mưa còn đọng đong đưa trên cành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quán Yên vừa ló mặt trời bày,
Mưa rút ao Lương nước trút đầy.
Một nửa mây bay về núi thẳm.
Giọt mưa còn đọng trên cành cây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quán Yên vừa ló mặt trời,
Sau cơn mưa trút nước rơi ao đầy.
Bay về núi thẳm nửa mây.
Giọt mưa còn đọng cành cây đưa ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Vầng dương quán xá rọi vào
Sau mưa nước rút xuống ao tràn đầy
Về non một nửa mây bay
Giọt mưa còn đọng trên cây lúc này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời