30/07/2021 22:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiền

Tác giả: Ngu Thế Nam - 虞世南

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 15:25

 

Nguyên tác

垂緌飲清潞,
流響出疏桐。
居高聲自遠,
非是借秋風。

Phiên âm

Thuỳ nhuy ẩm thanh lộ,
Lưu hưởng xuất sơ đồng.
Cư cao thanh tự viễn,
Phi thị tá thu phong.

Dịch nghĩa

Thò vòi hút móc trong,
Tiếng kêu phát từ cây ngô đồng lẻ loi.
Đậu trên cao nên tiếng kêu tự đi xa,
Chứ không nhờ vào gió thu đưa đi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thò vòi hút móc trong sinh sống
Âm từ ngô đồng vọng phát ra
Đậu trên cao, tiếng đi xa
Chứ không nhờ vả vào đà gió thu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngu Thế Nam » Thiền