Con ve mùa xuân biếng học
Chờ khi phượng đỏ thắm trời
Chờ em xếp vở rong choi
Mới ngồi ê a bài cũ

Cánh diều bay lên nắng chiều
Thấy ve đang ngồi cầm vở
Úp mặt vào cây mắc cỡ
Học bài chữ nhớ, chữ quên

Chim đậu trên vòm lá mềm
Gặp ve tụ năm tụ bảy
Sách vở để rơi vung vãi
Lại còn ca hát vênh vang

Con ve biếng học không ngoan
Nên mùa thi nào cũng rớt
Đến hè phải ngồi học bài
Cô giáo không cho đậu vớt

Còn em chẳng giống ve đâu
Học bài, làm bài đều tốt
Cô giáo cho em xếp bút
Cầm tay mùa hè đi chơi...


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995