Tôi chụp hình một tiếng ve
Tiếng ve vô não và về với tôi
Chỉ còn đây, bức ảnh thôi
Tôi nhìn, vẫn thấy đúng hồi mình nghe.