Ve ve ve ve
Giục hoa phượng nở
Giục nắng mùa hè
Ngập tràn trang vở

Ve ve ve ve
Hàng cây biết hát
Cánh chim bay về
Mắt nhìn ngơ ngác

Ve ve ve ve
Râm ran khắp xóm
Từ phố đến quê
Hát hoài không chán