09/08/2022 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàm phong thiền
含風蟬

Tác giả: Lư Chiếu Lân - 盧照鄰

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2014 12:46

 

Nguyên tác

高情臨爽月,
急響送秋風。
獨有危冠意,
還將衰鬢同。

Phiên âm

Cao tình lâm sảng nguyệt,
Cấp hưởng tống thu phong.
Độc hữu nguy quan ý,
Hoàn tương suy mấn đồng.

Dịch nghĩa

Đang cao hứng, lại có trăng sáng đến,
Vội cất tiếng để tiễn gió thu.
Chỉ nội có ý nghĩ mũ cao thôi,
Cũng đồng nghĩa với làm cho tóc mai thêm suy tàn rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đang cao hứng lại thêm trăng sáng
Vội ngâm nga để tống gió thu
Mơ chi mũ áo công hầu
Chỉ mơ cũng đủ bạc màu tóc mai
Tác giả ví mình như con ve, vui cùng gió trăng, không thích danh vọng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lư Chiếu Lân » Hàm phong thiền