Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: ve sầu (24)

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:52

聞蟬

火雲初似滅,
曉角欲微清。
故國行千里,
新蟬忽數聲。
時行仍仿佛,
度日更分明。
不敢頻傾耳,
唯憂白髮生。

 

Văn thiền

Hoả vân sơ tự diệt,
Hiểu giốc dục vi thanh.
Cố quốc hành thiên lý,
Tân thiền hốt sổ thanh.
Thời hành nhưng phỏng phất,
Độ nhật cánh phân minh.
Bất cảm tần khuynh nhĩ,
Duy ưu bạch phát sinh.

 

Dịch nghĩa

Khói lửa chiến tranh vừa mới tắt,
Buổi sớm thoáng thấy trời đất trong lành trở lại.
Đường về cố quốc xa ngàn dặm
Tiếng ve đầu mùa chợt thấy mấy tiếng.
Loáng thoáng trên đường đi.
Qua ngày càng thấy tiếng ve rõ ràng hơn.
Chẳng dám nghiêng tai lắng nghe thêm nữa,
Chỉ sợ buồn làm cho tóc thêm bạc mau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mùa mây lửa đã hết rồi
Tiếng còi sương sớm bồi hồi thoảng qua
Quê xưa ngàn dặm trời xa
Ve sầu chợt trổi giọng ca u buồn
Khi đi phỏng phất theo chân
Hết ngày điệu đã phân phân rõ ràng
Nghiêng tai, nào dám mơ màng
Ve kêu chỉ để tóc càng trắng phau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mây lửa mới phôi pha
Còi sớm tiếng vang xa.
Quê cũ qua ngàn dặm
Đàn ve trỗi nhạc  hoà.
Lúc đi như vương vấn
Bao ngày càng rõ  ra.
Nghiêng tai lòng im vắng
Chỉ lo tóc bạc phơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của trongvu

Khói lửa vừa đây mới tắt thôi,
Sớm ra trời đất muốn trong rồi.
Đường về cố quốc xa ngàn dặm,
Ve sớm vừa buông mấy tiếng rời.
Phảng phất ve kêu cùng khách thứ,
Qua ngày càng rõ tiếng ve sôi.
Nghiêng tai chẳng dám thêm lần nữa,
Sợ tiếng ve buồn tóc bạc rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Lửa mây vừa tắt bên trời
Thoảng trong gió sớm một lời sương sa
Dặm ngàn cố quốc mờ xa
Vẳng nghe ve, trổi khúc ca đầu mùa
Điệu sầu thấp thoáng đường xưa
Cạn ngày, càng rõ tiếng tơ não nùng
Tai nghe, lòng mách thôi đừng
Sợ buồn làm mái tóc bùng trắng thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lửa khói vừa mới dứt
Còi sáng báo trời thanh
Nước cũ ngàn dặm cách
Ve sầu vài tiếng ngân
Mới đi chừng thảng thốt
Qua ngày càng phân minh
Dám đâu nghe thêm nữa
Sợ buồn tóc bạc sinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vừa mới tan được tầng mây lửa
Tù và kêu báo buổi sáng quang
Quê nhà xa cách dặm ngàn
Ve sầu mới tới chợt đang kêu rồi
Kêu lác đác tuỳ thời không rõ
Nhiều ngày qua mới tỏ tường hơn
Nghiêng tai không dám nghe luôn
Chỉ e mái tóc sớm sương điểm màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khói lửa chiến tranh vừa mới tan,
Sớm mai thoáng thấy ánh trời quang.
Đường về cố quốc xa ngàn dặm
Đầu hạ tiếng ve chợt thấy vang.
Loáng thoáng trên đường đi tới đó.
Qua ngày thấy tiếng ve rõ ràng.
Nghiêng tai chẳng dám nghe thêm nữa,
Tóc bạc sợ buồn làm sớm lan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời