在獄詠蟬

西陸蟬聲唱,
南冠客思深。
不堪玄鬢影,
來對白頭吟。
露重飛難進,
風多響易沉。
無人信高潔,
誰為表予心?

 

Tại ngục vịnh thiền

Tây lục thiền thanh xướng,
Nam quan khách tứ thâm.
Bất kham huyền mấn ảnh,
Lai đối bạch đầu ngâm.
Lộ trọng phi nan tiến,
Phong đa hưởng dị trầm.
Vô nhân tín cao khiết,
Thuỳ vị biểu dư tâm?

 

Dịch nghĩa

Mùa thu ve sầu kêu,
Người tù nghĩ ngợi sâu xa.
Ve không kham nổi bóng đôi cánh đen của mình,
Nên đến ngâm trước ông già đầu bạc.
Sương nặng, bay khó tiến,
Gió nhiều, tiếng vang dễ bị chìm.
Không ai tin điều cao khiết,
Còn ai bày tỏ hộ nỗi lòng ta?


Bài thơ này làm ra thời năm thứ Nghi Phong 3 (678) đời Cao Tông. Đương thời Lạc Tân Vương đang nhậm chức Thị ngự sử, nhân vì dâng sớ bàn luận sự việc chạm đến Vũ hậu, bị dèm pha, vu vào tội tham nhũng hạ ngục.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Thu đến, ve vang tiếng,
Người tù ý thiết tha.
Cánh đen kham chẳng nổi,
Đầu bạc tới ngâm nga.
Sương nặng, bay xa khó;
Gió nhiều, tiếng thoảng qua.
Ai tin chuyện cao khiết,
Mà lòng tỏ hộ ta?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Thu đến, ve kêu tiếng
Trong lao khách nhớ nhà
Xót xa khi cánh mỏng
Than vãn trước đầu phơ
Sương nặng bay khôn nổi
Gió to giọng dễ nhòa
Thanh cao không kẻ biết
Ai ngỏ giúp lòng ta?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tiết thu tiếng ve ran,
Kẻ tù nghĩ vô vàn.
Mang cánh mỏng bức rức,
Cùng đầu bạc thở than.
Sương đậm khó bay nổi,
Gió to giọng dễ tan.
Thanh cao không người hiểu,
Ai tỏ hộ tâm can?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thu về trong tiếng ve kêu
Gã tù ôm ấp bao nhiêu u sầu
Không kham bóng tóc đen màu
Lại cùng ông lão bạc đầu ngâm nga
Sương nhiều cánh khó bay xa
Gió nhiều khiến tiếng vang ca dễ chìm
Thanh cao nào có ai tin
Ai vì bày tỏ lòng mình thiết tha

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trời thu nghe tiếng ve kêu
Khách nằm trong ngục nghĩ điều sâu xa
Chịu đâu núp bóng tối mờ
Lại cùng đầu bạc ngâm nga suốt ngày
Sương dày đâu dễ xa bay
Tiếng vang gió mạnh bặt ngay giọng rền
Tín cao khiết mấy người tin
Cậy ai bộc bạch cho yên lòng này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mùa thu vang tiếng ve kêu,
Trong tù, khách nghĩ bao nhiêu chuyện đời.
Cánh đen này há bỏ lơi,
Tìm ông đầu bạc hiểu đời ngâm nga.
Sương rơi nặng, khó bay xa,
Gió nhiều, nên khiến âm ba dễ chìm.
Thanh cao, trong sạch ai tin,
Dãi bày tâm sự, biết tìm ai đây?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ve kêu biết tiết thu về
Thân tù buồn nhớ trời quê khách tình
Lòng này chẳng muốn ve xanh
Đối cùng đầu bạc giãi tình ngâm nga
Sương nặng hạt khó bay xa
Gió nhiều bạt tiếng ve ra không cùng
Thanh cao nào có ai tin
Ta đây cũng vậy ai xin minh giùm.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày thu ra rả tiếng ve ngân
Trong ngục thương ai nỗi xót thầm
Đâu có ngại gì đôi cánh mỏng
Trước người tóc bạc giọng cao ngâm
Sương nặng làm sao bay được lên
Gió to át hẳn tiếng kêu rền
Thanh cao ai biết cho mình nhỉ
Xin giải lòng ta những nỗi nênh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ve mùa thu tiếng kêu rộn rã
Tâm người tù buồn bã thâm trầm
Màu đen đôi cánh không kham
Đến ông đầu bạc mà ngâm vơi sầu
Móc nặng hạt bay đâu tới được
Gió thổi nhiều làm ngược giọng chìm
Bảo ta cao khiết ai tin
Lấy đâu người biểu đạt giùm lòng ta?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ngày thu ve trỗi giọng
Cửa ngục khách thương nhà
Trong cánh mờ đau xót
Bên đầu bạc hát ca
Sương dày thân khó bổng
Gió lộng tiếng chìm sa
Ai rõ mình cao khiết?
Giải lòng chút giúp ta!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối