Trong cây hoè tiếng ve vừa phát
Bay trong sương, trong gió chưa đều
Người nghe không hẳn buồn hiu
Có người buồn, cũng có ai không buồn

tửu tận tình do tại