憶蜀地佳人

東西吳蜀關山遠,
魚來雁去兩難聞。
莫怪常有千行淚,
只為陽臺一片雲。

 

Ức Thục địa giai nhân

Đông tây Ngô Thục quan san viễn,
Ngư lai nhạn khứ lưỡng nan văn.
Mạc quái thường hữu thiên hàng lệ,
Chỉ vị Dương Đài nhất phiến vân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thục Ngô xa cách quan san
Nhạn đi cá đến muộn màng tăm hơi
Trách gì ngàn giọt lệ rơi
Chỉ vì một phiến mây nơi Dương Đài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đông tây Ngô Thục đường xa hiểm
Tin sương cá nhạn bặt cả hai
Đừng trách vẫn thường nghìn hàng lệ
Chỉ tại mảnh mây chốn Dương Đài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tây Thục đông Ngô xa ải hiểm
Tin sương nhạn cá trễ tràng thay
Nghìn hàng lệ đổ thôi đừng trách
Cũng bởi Dương Đài một phiến mây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đông tây Ngô Thục xa xôi quá
Cá tới nhạn đi khó thấy nghe
Ngàn hàng lệ đổ đâu dè
Chỉ vì mây xám tới che Dương Đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cách quan san Ngô Thục đông Tây
Chẳng thấy nghe cá lội nhạn bay.
Đừng lạ thường ngàn hàng lệ đổ
Mây mưa một trận chốn Dương Đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông Ngô Tây Thục ải non xa,
Nhạn cá tin sương trễ đến ta.
Lệ đổ nghìn hàng đừng trách cứ,
Dương Đài một phiến mây che loà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tây Thục Đông Ngô ải xa,
Tin sương nhạn cá đến ta trễ tràng.
Đừng than lệ đổ nghìn hàng,
Dương Đài một phiến mây ngang che mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời