04/07/2020 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn thiền
聞蟬

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:52

 

Nguyên tác

火雲初似滅,
曉角欲微清。
故國行千里,
新蟬忽數聲。
時行仍仿佛,
度日更分明。
不敢頻傾耳,
唯憂白髮生。

Phiên âm

Hoả vân sơ tự diệt,
Hiểu giốc dục vi thanh.
Cố quốc hành thiên lý,
Sơ thiền hốt sổ thanh.
Thời hành nhưng phỏng phất,
Độ nhật cánh phân minh.
Bất cảm tần khuynh nhĩ,
Duy ưu bạch phát sinh.

Dịch nghĩa

Khói lửa chiến tranh vừa mới tắt,
Buổi sớm thoáng thấy trời đất trong lành trở lại.
Đường về cố quốc xa ngàn dặm
Tiếng ve đầu mùa chợt thấy mấy tiếng.
Loáng thoáng trên đường đi.
Qua ngày càng thấy tiếng ve rõ ràng hơn.
Chẳng dám nghiêng tai lắng nghe thêm nữa,
Chỉ sợ buồn làm cho tóc thêm bạc mau.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mùa mây lửa đã hết rồi
Tiếng còi sương sớm bồi hồi thoảng qua
Quê xưa ngàn dặm trời xa
Ve sầu chợt trổi giọng ca u buồn
Khi đi phỏng phất theo chân
Hết ngày điệu đã phân phân rõ ràng
Nghiêng tai, nào dám mơ màng
Ve kêu chỉ để tóc càng trắng phau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Văn thiền